2019

Решение №56 от 26.04.2019г.
документ Опубликован 06.05.2019
Решение №57 от 26.04.2019г.
документ Опубликован 06.05.2019
Решение №58 от 26.04.2019г.
документ Опубликован 06.05.2019
постановление 26 от 21.05.2019
документ Опубликован 03.06.2019
постановление 27 от 21.05.2019
документ Опубликован 03.06.2019
постановление от 01.07.2019 № 36
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 01.07.2019 № 37
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 01.07.2019 № 38
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 03.07.2019 № 39
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 03.07.2019 № 40
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 03.07.2019 № 41
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 03.07.2019 № 42
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 05.07.2019 № 43
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 05.07.2019 № 44
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 48
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 49
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 50
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 51
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 52
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 53
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 54
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 55
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 56
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 09.09.2019 № 57
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 15.07.2019 № 45
документ Опубликован 07.10.2019
постановление от 24.09.2019 № 59
документ Опубликован 07.10.2019
постановление № 1 от 10.01.2019
документ Опубликован 11.02.2019
постановление № 4 от 16.01.2019
документ Опубликован 11.02.2019
постановление № 5 от 16.01.2019
документ Опубликован 11.02.2019
постановление № 6 от 16.01.2019
документ Опубликован 11.02.2019
постановление № 9 от 01.02.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 10 от 01.02.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 11 от 04.02.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 13 от 29.03.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 14 от 29.03.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 16 от 29.03.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 17 от 29.03.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 21 от 05.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление№ 22 от 05.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 23 от 17.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 24 от 17.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019
постановление № 31от 27.06.2019
документ Опубликован 06.08.2019
постановление № 32 от 27.06.2019
документ Опубликован 06.08.2019
постановление № 33 от 27.06.2019
документ Опубликован 06.08.2019
решение 62 от 21.05.2019
документ Опубликован 03.06.2019
решение 63 от 21.05.2019
документ Опубликован 03.06.2019
решение 64 от 21.05.2019
документ Опубликован 03.06.2019
решение от 13.02.2019 № 44
документ Опубликован 22.04.2019
решение от 13.02.2019 № 45
документ Опубликован 22.04.2019
решение от 20.09.2019 № 81
документ Опубликован 07.10.2019
решение от 20.09.2019 № 82
документ Опубликован 07.10.2019
решение от 20.09.2019 № 83
документ Опубликован 07.10.2019
решение от 20.09.2019 № 84
документ Опубликован 07.10.2019
решение от 26.06.2019 № 70
документ Опубликован 06.08.2019
решение от 26.06.2019 №71
документ Опубликован 06.08.2019
решение от 26.06.2019 № 72
документ Опубликован 06.08.2019
решение от 26.06.2019 № 73
документ Опубликован 06.08.2019
решение от 26.06.2019 № 74
документ Опубликован 06.08.2019
решение от 30.08.2019 № 80
документ Опубликован 19.09.2019
решение № 40 от 16.01.2019
документ Опубликован 11.02.2019
решение № 42 от 16.01.2019
документ Опубликован 11.02.2019
решение № 48 от 28.03.2019
документ Опубликован 22.04.2019
решение № 49 от 28.03.2019
документ Опубликован 22.04.2019
решение № 50 от 05.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019
решение № 51 от 05.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019
решение № 52 от 05.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019
решение № 55 от 05.04.2019
документ Опубликован 22.04.2019