2015

Решение № 58 от 10.02.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 60 от 12.03.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 61 от 12.03.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 62 от 12.03.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 63 от 12.03.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 66 от 22.04.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 67 от 22.04.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 68 от 22.04.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 71 от 28.05.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 76 от 23.06.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 77 от 23.06.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 78 от 23.06.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 81 от 07.08.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 82 от 07.08.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 83 от 07.08.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 91 от 15.12.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 98 от 29.12.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016
Решение № 99 от 29.12.2015г.
документ Опубликован 16.08.2016