2017

Решение № 140 от 31.01.2017г.
документ Опубликован 02.02.2017
Решение № 141 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение № 142 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение № 143 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение № 144 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение № 145 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение № 146 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №147 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №148 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 31.05.2017
Решение №149 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №150 от 01.08.2017г.
документ Опубликован 02.08.2017
Решение №151 от 01.08.2017г.
документ Опубликован 02.08.2017
Решение №157 от 09.10.2017г.
документ Опубликован 10.10.2017
Решение №158 от 09.10.2017г.
документ Опубликован 10.10.2017
Решение №159 от 09.10.2017г.
документ Опубликован 10.10.2017
Решение №160 от 09.10.2017г.
документ Опубликован 10.10.2017
Решение №161 от 09.10.2017г.
документ Опубликован 10.10.2017
Решение №164 от 09.10.2017г.
документ Опубликован 10.10.2017
Решение №165 от 09.10.2017г.
документ Опубликован 10.10.2017