2019

Решение № 36 от 20.02.2019г.
документ Опубликован 25.02.2019
Решение № 37 от 20.02.2019г.
документ Опубликован 25.02.2019
Решение № 39 от 08.04.2019г.
документ Опубликован 08.04.2019
Решение № 40 от 08.04.2019г.
документ Опубликован 08.04.2019
Решение № 41 от 08.04.2019г.
документ Опубликован 08.04.2019
Решение № 42 от 08.04.2019г.
документ Опубликован 08.04.2019
Решение № 43 от 08.04.2019г.
документ Опубликован 08.04.2019
Решение № 44 от 08.04.2019г.
документ Опубликован 08.04.2019
Решение № 46 от 20.05.2019
документ Опубликован 22.05.2019
Решение № 47 от 20.05.2019
документ Опубликован 22.05.2019
Решение № 48 от 20.05.2019
документ Опубликован 22.05.2019
Решение № 49 от 20.05.2019
документ Опубликован 22.05.2019
Решение № 50 от 20.05.2019
документ Опубликован 22.05.2019
Решение №51 от 29.07.2019г.
документ Опубликован 13.08.2019
Решение №52 от 29.07.2019г.
документ Опубликован 13.08.2019
Решение №53 от 29.07.2019г.
документ Опубликован 13.08.2019
Решение №54 от 29.07.2019г.
документ Опубликован 13.08.2019