2021

Пост. №11 от 16.04.2021
Опубликован 20.04.2021
Пост.№20 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
Пост. №22 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
Пост. №23 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
Пост. №36 от 24.06.2021
Опубликован 28.06.2021
Пост. №37 от 24.06.2021
Опубликован 28.06.2021
Пост. №39 от 07.07.2021
Опубликован 12.07.2021
Пост. №40 от 07.07.2021
Опубликован 12.07.2021
Пост. №41 от 07.07.2021
Опубликован 12.07.2021
Пост. №56 от 10.11.2021
Опубликован 10.11.2021
Пост. №67 от 02.12.2021
Опубликован 08.12.2021
Пост. №68 от 10.12.2021
Опубликован 13.12.2021
Пост. №69 от 13.12.2021
Опубликован 13.12.2021
Пост. №72 от 16.12.2021
Опубликован 24.12.2021
Постановление №42 от 14.09.2021г
Опубликован 29.09.2021
Постановление №43 от 14.09.2021г (1)
Опубликован 29.09.2021
Пост №12 от 16.04.2021
Опубликован 20.04.2021
Пост №21 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
Пост №31 от 14.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
Реш. №184 от 28.01.2021
Опубликован 03.02.2021
Реш. №187 от 22.03.2021
Опубликован 23.03.2021
Реш. №188 от 22.03.2021
Опубликован 23.03.2021
Реш. №189 от 22.03.2021
Опубликован 23.03.2021
Реш. №190 от 22.03.2021
Опубликован 23.03.2021
Реш. №192 от 22.03.2021
Опубликован 24.03.2021
Реш. №196 от 22.04.2021
Опубликован 23.04.2021
Реш. №197 от 22.04.2021
Опубликован 23.04.2021
Реш. №201 от 21.05.2021
Опубликован 28.05.2021
Реш. №202 от 21.05.2021
Опубликован 28.05.2021
Реш. №203 от 21.05.2021
Опубликован 28.05.2021
Реш. №205 от 01.06.2021
Опубликован 10.06.2021
Реш. №212 от 26.07.2021
Опубликован 03.08.2021
Реш. №213 от 12.08.2021
Опубликован 13.08.2021
Реш. №214 от 12.08.2021
Опубликован 13.08.2021
Реш. №215 от 12.08.2021
Опубликован 13.08.2021
Реш. №216 от 12.08.2021
Опубликован 13.08.2021
Реш. №217 от 12.08.2021
Опубликован 13.08.2021
Реш. №225 от 10.11.2021
Опубликован 10.11.2021
Реш. №226 от 10.11.2021
Опубликован 10.11.2021
Реш. №227 от 10.11.2021
Опубликован 10.11.2021
Реш. №228 от 10.11.2021
Опубликован 10.11.2021
Реш. № 234 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
Реш.№235 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
Реш. №236 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
Реш.№247 от 02.12.2021
Опубликован 10.12.2021
Реш. №249 от 10.12.2021
Опубликован 13.12.2021
Реш. №250 от 10.12.2021
Опубликован 13.12.2021
Реш. №252 от 10.12.2021
Опубликован 13.12.2021
Реш. №253 от 10.12.2021
Опубликован 13.12.2021
Реш. №254 от 10.12.2021
Опубликован 13.12.2021
Реш. №255 от 16.12.2021
Опубликован 24.12.2021
Реш.№№233 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
Решение №218 от 20.09.2021
Опубликован 29.09.2021
Решение №221 от 20.09.2021
Опубликован 30.09.2021
Решение №222 от 20.09.2021
Опубликован 29.09.2021
Решение №241 от 29.11.2021
Опубликован 08.12.2021
Решение №242 от 29.11.2021
Опубликован 08.12.2021
Решение № 246 от 02.12.2021
Опубликован 10.12.2021
Решение № 257 от 16.12.2021
Опубликован 27.12.2021
пост.№6 от 18.02.2021
Опубликован 24.02.2021
пост. №13 от 16.04.2021
Опубликован 20.04.2021
пост. №17 от 26.04.2021
Опубликован 19.05.2021
пост. №18 от 30.04.2021
Опубликован 19.05.2021
пост. №24 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
пост. №25 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
пост. №26 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
пост. №27 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
пост. №28 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
пост. №29 от 09.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
пост. №30 от 14.06.2021 - копия
Опубликован 22.06.2021
пост. №32 от 23.06.2021
Опубликован 28.06.2021
пост. №33 от 23.06.2021
Опубликован 28.06.2021
пост. №34 от 23.06.2021
Опубликован 28.06.2021
постановление №7 от 05.03.2021
Опубликован 12.03.2021
постановление №8 от 05.03.2021
Опубликован 12.03.2021
постановление №9 от 22.03.2021
Опубликован 23.03.2021
постановление №14 от 22.04.2021
Опубликован 29.04.2021
постановление №15 от 22.04.2021
Опубликован 29.04.2021
постановление №16 от 22.04.2021
Опубликован 29.04.2021
постановление №19 от 12.05.2021г (2)
Опубликован 19.05.2021
постановление №59 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
постановление №60 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
постановление №61 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
постановление №62 от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
проект
Опубликован 17.12.2021
реш. №195 от 22.04.2021
Опубликован 23.04.2021
реш. №206 от 23.06.2021
Опубликован 28.06.2021
реш. №209 от 26.07.2021
Опубликован 03.08.2021
реш. №211 от 26.07.2021
Опубликован 03.08.2021
реш. №224 от 10.11.2021
Опубликован 10.11.2021
реш.№ 248 от 10.12.2021
Опубликован 13.12.2021
решение 204 от 21.05.2021
Опубликован 21.05.2021
решение № 185 от 28.01.2021 -
Опубликован 03.02.2021
решение № 185 от 28.01.2021 -
Опубликован 03.02.2021
решение № 193 от 22.03.2021
Опубликован 23.03.2021
решение № 194 от 22.04.2021
Опубликован 29.04.2021
решение № 207 от 23.06.2021 (3)
Опубликован 28.06.2021
решение №210 от 26.07.2021
Опубликован 03.08.2021
решение №231от 12.11.2021
Опубликован 16.11.2021
решение № 237от 12.11.2021
Опубликован 19.11.2021
решение №244 от29.11.2021
Опубликован 08.12.2021
решение № 245от 02.12.2021г
Опубликован 03.12.2021
решение №256 от 16.12.2021
Опубликован 24.12.2021
№4 от 01.02.2021
Опубликован 03.02.2021
№5 от 02.02.2021
Опубликован 03.02.2021