2017

Решение №143 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №143 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №144 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №145 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №146 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №148 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение № 148 от 17.05.2017
документ Опубликован 30.06.2017
Решение №149 от 06.03.2017г.
документ Опубликован 14.03.2016
Решение №150 от 06.03.2017г.
документ Опубликован 14.03.2017
Решение №151 от 06.03.2017г.
документ Опубликован 14.03.2017
Решение №154 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №155 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №156 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №157 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №158 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №159 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №160 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №161 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение № 163 от 26.04.2017г.
документ Опубликован 10.05.2017
Решение №164 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №165 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 29.05.2017
Решение №168 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №169 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №170 от 29.06.2017г.
документ Опубликован 31.05.2017
Решение № 171 от 17.07.2017г.
документ Опубликован 24.07.2017
Решение № 172 от 17.07.2017г.
документ Опубликован 24.07.2017
Решение № 173 от 17.07.2017г.
документ Опубликован 24.07.2017
Решение №175 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №176 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №177 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №178 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №179 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №180 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №181 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №182 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №183 от 10.08.2017г.
документ Опубликован 17.08.2017
Решение №188 от 28.08.2017г.
документ Опубликован 31.08.2017
Решение №189 от 29.09.2017г.
документ Опубликован 03.10.2017
Решение №190 от 29.09.2017г.
документ Опубликован 03.10.2017
Решение №191 от 29.09.2017г.
документ Опубликован 03.10.2017
Решение №192 от 29.09.2017г.
документ Опубликован 03.10.2017
Решение №193 от 29.09.2017г.
документ Опубликован 03.10.2017