2017

Решение №143 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №143 от 14.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №144 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №145 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №146 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение №148 от 09.02.2017г.
документ Опубликован 16.02.2017
Решение № 148 от 17.05.2017
документ Опубликован 30.06.2017
Решение №149 от 06.03.2017г.
документ Опубликован 14.03.2016
Решение №150 от 06.03.2017г.
документ Опубликован 14.03.2017
Решение №151 от 06.03.2017г.
документ Опубликован 14.03.2017
Решение №154 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №155 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №156 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №157 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №158 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №159 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №160 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение №161 от 10.04.2017г.
документ Опубликован 14.04.2017
Решение № 163 от 26.04.2017г.
документ Опубликован 10.05.2017
Решение №164 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №165 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 29.05.2017
Решение №168 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №169 от 17.05.2017г.
документ Опубликован 17.05.2017
Решение №170 от 29.06.2017г.
документ Опубликован 31.05.2017