2015

Решение №7 от 12.10.2015г.
Решение №8 от 12.10.2015г.
Решение №12 от 09.11.2015г.
Решение №13 от 09.11.2015г.
Решение №14 от 09.11.2015г.
Решение №15 от 09.11.2015г.
Решение №17 от 09.11.2015г.
Решение №18 от 09.11.2015г.
Решение №19 от 09.11.2015г.
Решение №23 от 17.11.2015г.
Решение №25 от 17.12.2015г.
Решение №26 от 17.12.2015г.
Решение №27 от 17.12.2015г.
Решение №28 от 17.12.2015г.
Решение №29 от 17.12.2015г.
Решение №30 от 17.12.2015г.
Решение №31 от 17.12.2015г.
Решение №32 от 17.12.2015г.
Решение №33 от 17.12.2015г.
Решение №34 от 17.12.2015г.
Решение №35 от 17.12.2015г.
Решение №36 от 17.12.2015г.
Решение №40 от 24.12.2015г.
Решение №41 от 24.12.2015г.
Решение №42 от 24.12.2015г.
Решение №402 от 26.01.2015г.
Решение №403 от 26.01.2015г.
Решение №405 от 26.01.2015г.
Решение №406 от 26.01.2015г.
Решение №407 от 26.01.2015г.
Решение №408 от 26.01.2015г.
Решение №413 от 26.02.2015г.
Решение №414 от 26.02.2015г.
Решение №416 от 26.02.2015г.
Решение №420 от 03.04.2015г.
Решение №421 от 03.04.2015г.
Решение №424 от 20.04.2015г.
Решение №427 от 27.05.2015г.
Решение №428 от 27.05.2015г.
Решение №430 от 26.06.2015г.
Решение №431 от 26.06.2015г.
Решение №432 от 26.06.2015г.
Решение №433 от 26.06.2015г.
Решение №436 от 20.07.2015г.
Решение №437 от 20.07.2015г.
Решение №439 от 20.07.2015г.
Решение №440 от 20.07.2015г.
Решение №441 от 26.08.2015г.
Решение №443 от 26.08.2015г.
Решение №444 от 26.08.2015г.
Решение №445 от 26.08.2015г.
Решение №446 от 26.08.2015г.
Решение №450 от 17.09.2015г.