2015

Постановление от 01.04.2015г. №135
Постановление от 01.04.2015г. №137
Постановление от 01.12.2015г. №545
Постановление от 01.12.2015г. №546
Постановление от 01.12.2015г. №548
Постановление от 03.08.2015г. №331
Постановление от 03.08.2015г. №332
Постановление от 03.08.2015г. №335
Постановление от 03.08.2015г. №336
Постановление от 03.12.2015г. №557
Постановление от 04.08.2015г. №337
Постановление от 04.08.2015г. №340
Постановление от 05.05.2015г. №176
Постановление от 06.04.2015г. №143
Постановление от 06.10.2015г. №477
Постановление от 06.11.2015г. №520
Постановление от 08.10.2015г. №478
Постановление от 08.10.2015г. №479
Постановление от 08.10.2015г. №480
Постановление от 08.10.2015г. №481
Постановление от 08.10.2015г. №483
Постановление от 08.10.2015г. №484
Постановление от 08.10.2015г. №486
Постановление от 09.06.2015г. №228
Постановление от 09.06.2015г. №229
Постановление от 09.06.2015г. №230
Постановление от 09.06.2015г. №231
Постановление от 09.06.2015г. №234
Постановление от 10.06.2015г. №239
Постановление от 10.08.2015г. №350
Постановление от 10.12.2015г. №562
Постановление от 11.02.2015г. №54
Постановление от 11.02.2015г. №57
Постановление от 11.06.2015г. №247
Постановление от 11.08.2015г. №353
Постановление от 11.08.2015г. №356
Постановление от 11.08.2015г. №357
Постановление от 11.08.2015г. №359
Постановление от 11.12.2015г. №565
Постановление от 12.03.2015г. №100
Постановление от 12.05.2015г. №189
Постановление от 12.05.2015г. №190
Постановление от 13.05.2015г. №191
Постановление от 13.07.2015г. №299
Постановление от 14.05.2015г. №195
Постановление от 15.09.2015г. №428
Постановление от 15.10.2015г. №493
Постановление от 16.02.2015г. №64
Постановление от 16.02.2015г. №65
Постановление от 16.02.2015г. №66
Постановление от 16.02.2015г. №67
Постановление от 16.10.2015г. №494
Постановление от 17.12.2015г. №579
Постановление от 18.02.2015г. №68
Постановление от 18.02.2015г. №69
Постановление от 19.08.2015г. №373
Постановление от 19.08.2015г. №375
Постановление от 19.08.2015г. №378
Постановление от 20.04.2015г. №162
Постановление от 20.04.2015г. №163
Постановление от 20.04.2015г. №164
Постановление от 20.04.2015г. №165
Постановление от 20.07.2015г. №308
Постановление от 20.10.2015г. № 500
Постановление от 21.08.2015г. №381
Постановление от 21.08.2015г. №383
Постановление от 21.08.2015г. №384
Постановление от 21.08.2015г. №386
Постановление от 21.08.2015г. №397
Постановление от 22.12.2015г. №591
Постановление от 22.12.2015г. №593
Постановление от 22.12.2015г. №594
Постановление от 22.12.2015г. №595
Постановление от 22.12.2015г. №596
Постановление от 23.01.2015г. №24
Постановление от 23.12.2015г. №597
Постановление от 23.12.2015г. №600
Постановление от 24.07.2015г. №312
Постановление от 24.07.2015г. №316
Постановление от 24.07.2015г. №319
Постановление от 24.07.2015г. №320
Постановление от 24.07.2015г. №323
Постановление от 24.07.2015г. №324
Постановление от 24.11.2015г. №537
Постановление от 24.12.2015г. №612
Постановление от 24.12.2015г. №613
Постановление от 24.12.2015г. №614
Постановление от 24.12.2015г. №615
Постановление от 25.12.2015г. №618
Постановление от 25.12.2015г. №619
Постановление от 25.12.2015г. №622
Постановление от 26.01.2015г. №33
Постановление от 26.02.2015г. №81
Постановление от 26.05.2015г. №212
Постановление от 26.11.2015г. №540
Постановление от 27.08.2015г. №405
Постановление от 28.05.2015г. №215
Постановление от 28.05.2015г. №216
Постановление от 28.05.2015г. №217
Постановление от 28.10.2015г. №509
Постановление от 29.04.2015г. №174
Постановление от 29.04.2015г. №175
Постановление от 29.05.2015г. №219
Постановление от 29.05.2015г. №220
Постановление от 29.05.2015г. №221
Постановление от 29.05.2015г. №222
Постановление от 29.09.2015г. №456
Постановление от 29.09.2015г. №457
Постановление от 29.12.2015г. №636
Постановление от 30.10.2015г. №517
Постановление от 30.11.2015г. №542
Постановление от 30.12.2015г. №640
Постановление от 31.08.2015г. №407
Постановление от 31.08.2015г. №411
Постановление от 31.08.2015г. №413
Постановление от 31.08.2015г. №414
Постановление от 31.08.2015г. №415
Постановление от 31.12.2015г. №648
Постановление от 31.12.2015г. №650
Постановление №235 от 10.06.2015г.
Постановление №237 от 10.06.2015г.
Постановление №238 от 10.06.2015г
Постановление №253 от 18.06.2015г.
Постановление №254 от 18.06.2015г.
Постановление №255 от 18.06.2015г.
Постановление №256 от 19.06.2015г.
Постановление №258 от 24.06.2015г.
Постановление №266 от 24.06.2015г.
Постановление №268 от 29.06.2015г.
Постановление №344 от 06.08.2015г.
Постановление №518 от 30.10.2015г.
Постановление №527 от 16.11.2015г.
Постановление №540 от 26.11.2015г.
Постановление №554 от 02.12.2015г.
Постановление №565 от 11.12.2015г.
Приложение к постановлению от 22.12.2015г. №593